Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF - Az Első Találkozás internetes társkereső oldal szabályzata és moderációs elvei


1. Célok

Az Első Találkozás egy ismerkedési célú közösségi oldal, melynek elsődleges feladata a párkapcsolatok kialakulását elősegítő virtuális környezet kialakítása. Jelen Házirend az oldalon belüli kommunikációt, a tagok kapcsolattartását, a közösségi és a privát aktivitást hivatott szabályozni oly módon, hogy az oldalt rendeltetésszerűen használó tagok időtöltése zavartalan legyen. Az alább leírt viselkedési és egyéb feltételeket - vita vagy kétértelműség esetén - úgy kell értelmezni, ahogyan azok a közösség egészének nyugalmát és a rendszer normális használatát leginkább elősegítik.


2. Házirend elfogadása

Jelen dokumentumban meghatározottak az összes regisztrált felhasználó (tag) számára kötelező érvényűek. A regisztrálás során a Házirendet mindenkinek lehetősége van elolvasni, a benne foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a felhasználót terheli.

A felhasználó azzal, hogy az Első Találkozás rendszerébe regisztrál, elfogadja, hogy a Házirendben leírtak rá nézve kötelező érvényűek.

A Házirend tartalmát az Első Találkozás jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosításokról az Első Találkozás a felhasználókat a közzétételt követően értesíti e-mail formájában. A változások érvénybe lépése nem függ attól, hogy a felhasználók a változásokról szóló értesítést elolvassák-e, illetve elfogadják-e az új feltételeket. A felhasználónak jogában áll fiókját és adatait törölni a rendszerből, amennyiben az új feltételekkel tagságára már nem tart igényt. A módosított szerződési feltételek, a közzétételtől számított 7. napon lépnek hatályba.


3. Regisztráció

Az Első Találkozás szolgáltatásainak használatához való hozzáférés feltétele az aktivált regisztráció, legalább egy darab feltöltött és moderált profil fényképpel.

A Tag a regisztrációjával kijelenti és szavatolja, hogy természetes személy és a regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét.

A Tag a regisztrációjával kijelenti és szavatolja, hogy nem ítélték el jogerősen valamely, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni, illetve az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmény elkövetése miatt.

A Tag a regisztrációjával kijelenti és szavatolja, hogy a weboldal használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele során megadott, illetve közzétett adatok, információk, képek pontosak, kizárólag a Tagra vonatkoznak, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetőek, továbbá nem sértenek személyhez fűződő jogot, valamint nem ütköznek hatályos jogszabályba.

A Tag a regisztrációjával kijelenti és szavatolja, hogy egyidejűleg csak egy regisztrált profilja van. A Tag kötelessége erről gondoskodni. Amennyiben az Első Találkozás tudomására jut, hogy a Tagnak több profilja van, akkor az a tag kitiltásra kerül.

A Tag regisztrációja bármikor törölhető, bejelentkezés után a profil menü, beállítások almenü, PROFIL HIBERNÁLÁSA VAGY TÖRLÉSE panelon, a profil törlése linkre kattintva a jelszó megadása után. Törlés esetén az adatbázisból a felhasználó személyével összefüggésbe hozható információk helyreállíthatatlan formába kerülnek, a járulékos technikai adatok pedig kizárólag a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mértékben maradnak fenn.

A Tag regisztrációját követően, mindig visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, amelyben az aktiválás gombra kattintva, az ajánlat elfogadásra kerül. Amennyiben regisztrációt az elküldéstől számított 48 órán belül nem igazoljuk vissza, az ajánlati kötöttség megszűnik.

A tag véleménynyilvánítási szabadságát, csak mások jogainak sérelme nélkül gyakorolhatja.

A tag nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.

A tag nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.

A tag nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

A tag nem teheti közzé személyes adatait az adatlapján, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

A tag sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.

A tag nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.

A tag nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.

A tag nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen szerződésben lefektetettektől eltérő célból.

A tag nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak.

A tag nem továbbíthat illetve tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására).

A tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták.

A tag sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.


4. Moderálás

A moderálás során a fényképek és a szabad szöveges beviteli mezők (pl. név, bemutatkozó) tartalma moderátori ellenőrzésre kerül minden feltöltés ill. módosítás alkalmával. A moderálás általában 24 órán belül megtörténik, de esetenként tovább is eltarthat. Az Első Találkozás erre vonatkozólag semmilyen határidőt nem vállal.

Feljelentői jóváhagyás illetve tiltott tevékenységek végzése vagy annak gyanúja esetén, a moderátorok jogosultak a felhasználói üzenetváltásoknak a megtekintésére a kitiltáshoz kapcsolódó döntés, illetve bizonyítékok gyűjtése érdekében. A kitiltott felhasználók, többet nem használhatják az oldalt és nem regisztrálhatnak újra!


5. Adatlapok

Az Első Találkozás nem támogatja az adatok meghamisítását, megváltoztatását, a tagok valótlan adatokkal/képekkel való megtévesztését. Minden olyan felhasználó kitiltható a rendszerből, amelyen a tulajdonos hamis vagy megtévesztő adatokat, illetve képeket tüntet fel.

Kitiltható a rendszerből minden olyan felhasználó, amelyről okkal feltételezhető, hogy nem a (magánéleti értelemben vett) partnerkeresés céljából van jelen, vagy azt olyan módon valósítja meg, ami az Első Találkozás és/vagy más felhasználók érdekeit sérti. Különösen - de nem kizárólag - az olyan adatlap minősül nemkívánatosnak, amelyre az alább felsoroltak legalább egyike igaz:

 • üzleti céllal jött létre, szolgáltatást, terméket népszerűsít
 • haszonszerzési céllal manipulálja a látogatót
 • telefonszámot, e-mail címet, weboldal-címet, egyéb direkt elérhetőséget tartalmaz
 • konkrét személy vagy adatlap iránti figyelemfelkeltést szolgál
 • valós életbeni adatokat (lakcím, telefonszám, stb.) tartalmaz
 • más adatlapokhoz megtévesztő mértékben hasonlít
 • ártó szándékú, zaklatásra, hitelrontásra alkalmas
 • ellenérzést, erős indulatokat, gyűlöletet kelt másokkal szemben
 • az Első Találkozás rendszert negatív színben tünteti fel
 • piaci érdeket szolgál (pl. más weboldal ismertetése)
 • a látogató viselkedését próbálja befolyásolni (pl. elvonja/eltéríti az oldalról)
 • technikai problémát okoz a látogatónak (pl. böngésző hibák kihasználása útján)
 • fentiek bármelyikére egyértelműen utaló szöveget, képet tartalmaz
 • előre láthatóan a Házirendbe ütköző tevékenységre készül
 • korábban kitiltott adatlap tulajdonosa hozta létre
 • Alapvető helyesírási hibákat tartalmaz

Az Első Találkozás jogosult olyan esetben is kitiltani a felhasználót, ha a döntés okát nem lehet teljes bizonyossággal alátámasztani; ilyen esetekben a felhasználó panasszal élhet az ügyfélszolgálaton keresztül, ahol egyéni mérlegelés alapján visszavonható a kitiltás.

A társkereső közösség védelmében a "nemed" és a "kit keresel" adataidat csak egyszer van lehetőséged módosítani a weboldalon.

Amennyiben 6 hónapig nem jelentkezel be a társkereső oldalra, a rendszer automatikusan törölheti felhasználói profilodat, a "profil tisztítási" folyamat részeként.

Amennyiben nincs publikus profil fotód és több mint 1 hónapja nem léptél be a társkereső oldalra, a rendszer automatikusan törölheti felhasználói profilodat, a "profil tisztítási" folyamat részeként.

Az ASZF elfogadásával kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos.

Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon.


6. Fényképek

Amíg a felhasználónak nincs moderált profil képe, nem jelenik meg a találatok között, nem nézheti meg a felhasználók profil oldalát, nem írhat üzenetet, nem jelenik meg más felhasználók kapcsolatai között mégha korábban kapocslatban is álltak. A társkereső oldal használatához kötelező 1 profil képet feltölteni, amin a felhasználó jól látható. A profil kép csak publikus lehet.

 • A feltöltött képek csak jpg vagy png formátumúak lehetnek
 • Csak elfogadható minőségű, effekteket nem tartalmazó fényképeket fogadunk el
 • A képeken a felhasználó arcának jól láthatónak és könnyen felismerhetőnek kell lennie
 • Ugyanazon kép többszöri feltöltése nem engedélyezett
 • Maximum 17 darab kép feltöltésére van lehetőség, melyek egyenként nem haladhatják meg a 12 megabyte-ot

A közösségünk védelme érdekében, az alábbiakban felsorolt, tiltott fényképeket feltöltő felhasználók kitiltásra kerülnek az oldalról:

 • Meztelenséget vagy pornográfiát megjelenítő képek
 • Szexualitásra utaló vagy szexuális tartalmú képek
 • Alsóneműt ábrázoló képek
 • Az erőszak bármilyen formáját ábrázoló képek
 • Fegyvereket ábrázoló képek
 • Kábítószer-fogyasztást vagy törvényellenes tevékenységet ábrázoló képek
 • Átszerkesztett, módosított, eltorzított képek
 • Olyan képek, amelyeken személyes adatok szerepelnek ( e-mail, URL, telefonszám, név, facebook hivatkozás, stb...)
 • Jogdíjas fényképek, szerzői joggal védett képek, védjegyes képek, valamint minden olyan kép, aminek nem Te vagy a tulajdonosa
 • Modellek, hírességek, színészek képei, illetve az internetről letöltött egyéb képek
 • Igénytelen fényképet tölt fel magáról

7. Üzenetek

Bármely felhasználónak írt legelső üzeneted, nem tartalmazhat semmilyen elérhetőséget sem (pl. telefonszám, email cím, facebook vagy skype azonosító stb...)

Feljelentés illetve a beépített weboldali elemző rendszer döntése alapján, előzetes figyelmeztetés nélkül azonnal kitiltásra kerülnek az oldalról az alábbi tartalmú leveleket küldő felhasználók.

 • Szexuális ajánlat
 • Sértő és trágár szavak használata
 • Az erőszak bármilyen formájának megnyilvánulása
 • Törvényellenes tevékenységre buzdítás
 • Reklám célú vagy marketink megkeresések

8. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálati megkeresésekre általában 24 órán belül válaszolunk, de esetenként tovább is eltarthat. Az Első Találkozás erre vonatkozólag semmilyen határidőt nem vállal. Csak az ügyfélszolgálati felületen keresztül léphet velünk kapcsolatba, más módon nem áll módunkban a kéréseket fogadni, feldolgozni és válaszolni.


9. E-mail üzenetek: értesítések, hírlevelek, rendszerüzenetek

A társkereső oldal - a működéséhez kapcsolódóan - a megadott e-mail címedre értesítéseket, hírleveleket és rendszerüzeneteket is kiküld. Ezen beállítások módosításáról vagy a leiratkozásról, bejelentkezés után a profil menüpont, értesítések almenü alatt rendelkezhetsz.


10. Zaklatás és rendbontás

Az Első Találkozás a legsúlyosabb szankciókkal büntet (kitiltás) minden olyan tevékenységet, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy a tagokat normális funkciók használatában akadályozza, zavarja, ellehetetleníti, vagy egyéb módon a tagoknak kárt okoz. Ide értendőek a rosszindulatú adatlapok, fórum-hozzászólások, a chat vagy egyéb közösségi funkció ártó szándékú használata, indokolatlan mennyiségű vagy minőségű szöveg, kép, információ bevitele a rendszerbe, törvénybe ütköző vagy közízlést sértő tartalmak elhelyezése, továbbá bármilyen egyéb, a közösség szempontjából kedvezőtlen tevékenység.

Zaklatásnak minősülhet a személyes kommunikáció abban az esetben, ha azt az egyik fél erőszakolt módon próbálja fenntartani, a másik fél egyértelmű elzárkózása ellenére.


11. További rendelkezések

Miután a weboldal moderált felhasználója lettél a weboldal további használatához - egy előre meg nem határozott időt követően - validálnod kell a mobil telefonszámodat egy ellenőrző kód segítségével. Erre azért van szükség, hogy a kitiltott felhasználók újbóli regisztrációját megakadályozzuk. A mobil telefonszámodat a beleegyezésed nélkül semmilyen más célra nem fogjuk felhasználni.

Az Első Találkozás nem tudja garantálni a sikeres partnerközvetítést, ezért nem felelős abban az esetben, ha a regisztráció időtartalma alatt senkivel sem sikerül kapcsolatba lépnie.

A társkereső oldal használatához a mindenkor elérhető legfrisebb Chrome böngésző verzióját javasoljuk, mivel más böngészőkkel előfordulhat, hogy nem minden funkció működik megfelelően.

Az oldalról kitiltásra kerülhetnek az igénytelen fotókat feltöltő illetve alapvető helyesírási hibákat tartalmazó leveleket író felhasználók.

Az oldalon szigorúan tilos bármiféle reklám tevékenységet végezni! Ennek megszegése esetén, elküldött üzenetenként, 25.000Ft büntetés fizetendő a társkerső oldal tulajdonosának.

A weboldal, ASZF-ben foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a tagok felhasználónevének illetve e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz -, a tagság azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

A jelen szerződésben foglaltak szerint a tagok felelnek az általuk közzétett adatokért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a szerződés azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Mindazonáltal felhívjuk figyelmedet, hogy részlegesen tudjuk ellenőrizni a weboldalon közzétett közlések igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben vizsgáljuk felül az oldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen szerződést, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen szerződési feltételekben található tilalmak ellenére pontatlan vagy hamis lehet.

A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.

Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, internetes támadásból (pl.DOS, DDOS) nem megfelelő működéséből adódnak.

Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz.


12. Az elbírálás és végrehajtás módja

Az Első Találkozás operátori személyzete figyelmeztetés nélkül jogosult a felhasználókat kitiltani, a kreditegyenleget csökkenteni, meglévő bejegyzéseket eltüntetni, illetőleg amikor az indokolt, hatósági eljárást kezdeményezni a rendszerben rögzített információk alapján. Ezen döntésekkel kapcsolatban sem az Első Találkozás vezetősége, sem a moderátor semmilyen magyarázattal, kártérítéssel, felvilágosítással nem tartozik a felhasználóknak.


13. Adatok kezelése és megsemmisítése

Az Első Találkozás által tárolt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (az Első Találkozás hivatalos adatvédelmi nyilatkozata) szerint járunk el.


14. Kártérítés

A jelen szerződés elfogadásával vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.


15. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a XXI. Kerületi Bíróság (Budapest XXI., Rákóczi Ferenc u. 78-82.) kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit, mely kikötés nem érinti a fogyasztók számára törvény eltérést nem engedő rendelkezésében biztosított, más illetékességű bírósághoz fordulás lehetőségét.

Jelen verzió közzétételének napja: 2017.12.14.

Rólunk

Az Első Találkozás, egy teljesen ingyenes társkereső oldal, ami kifejezetten a komoly kapcsolatot kereső nők és férfiak számára lett kialakítva.

Facebook

Első Találkozás Társkereső - A komoly kapcsolatot keresőknek

Budapest

Budapest

1214

Rakéta utca 33.

+36 (1) 604 3102