Az Első Találkozás internetes társkereső oldal felhasználási feltételei

Hatályos 2018.05.25.-től

Az Első Találkozás online társkereső szolgáltatás, elsődleges feladata a párkapcsolatok kialakulását elősegítő virtuális környezet megteremtése, amely az Első Találkozás oldalra regisztrált tagok részére kizárólag interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatás használatával lehetővé válik, hogy a Tagok, más Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A jelen Felhasználási feltételek az oldalon belüli kommunikációt, a tagok kapcsolattartását és aktivitást hivatott szabályozni oly módon, hogy az oldalt rendeltetésszerűen használó Tagok időtöltése zavartalan legyen. Az alább leírt viselkedési és egyéb feltételeket - vita vagy kétértelműség esetén - úgy kell értelmezni, hogy azok leginkább elősegítsék a közösség egészének nyugalmát és a rendszer normális használatát.

Az Első Találkozás Szolgáltatás minden eleme a Tagok számára ingyenesen érhető el, azaz a társkereső szolgáltatás használatáért nem kérünk el díjat. A weboldal üzemeltetésével, fejlesztésével és marketing tevékenységével kapcsolatos költségek, a Google által a weboldalon megjelenített reklám bevételből kerül finanszírozásra. A Weboldal használatával elfogadod, hogy hirdetéseket jeleníthetünk meg neked, amelyek típusáról és elhelyezéséről a Google reklám modulja hozza meg a döntést. Nem adjuk át és nem adjuk el a személyes adataidat a hirdetőnek, és a hirdetővel nem osztjuk meg a személyed közvetlen azonosítására alkalmas adatokat sem. (pl.: név, email cím).

A Szolgáltatást Bakai Balázs (magánszemély) képviseli és biztosítja:

 • székhelye: 1214 Budapest, Rakéta utca 33. 2.em. 7.
 • adószám: 67272934-1-43
 • telefonszáma: +36 (1) 604 3102
 • e-mail címe: moc.liamgCAKUKsazoklalatosle

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosítja: Contabo GmbH

 • székhelye: Aschauer Straße 32a,81549 Munich, Germany
 • adószáma: DE267602842
 • telefonszáma: +49 89 3564717 70
 • fax száma: +49 89 216 658 62

1. Meghatározások

Az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak ebben a dokumentumban, hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

 • Weboldal: Az Első Találkozás társkereső oldal honlapja, ami a www.elsotalalkozas.hu URL címen érhető el.
 • Szolgáltató: A www.elsotalalkozas.hu Weboldalon szolgáltatást biztosító Bakai Balázs, aki elérhető a fenti címen.
 • Tag: Bármely személy, akinek a Szolgáltató elfogadta a tagságát, és akinek jelenleg is fennáll a tagsága.
 • Felhasználó: Bármely személy, aki böngészi a Weboldalt. Lehetnek Tagok, vagy regisztrációval nem rendelkező személyek.
 • Szolgáltatás: A Tagok számára, a Szolgáltató által biztosít internetes társkereső funkcionalitás, beleértve – de nem kizárólagosan – a Weboldal böngészését, a Weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, valamint azt, hogy A Tagok információt tegyenek közzé a Weboldalon.
 • Megállapodás: A Tag és a Szolgáltató között létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen dokumentumban foglalt felhasználási előírásokat tartalmazó megállapodás.
 • Adatlap: Az a lap, amely a Tagra vonatkozó információkat, fényképeket, anyagokat, adatokat illetve jellemzőket tartalmaz.
 • Közzétenni: Elküldeni, bemutatni, kiállítani, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni, kiadni bármely információt, adatot illetve bármely más a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A "közzétett" és a "közlés" kifejezések értelmezése ennek megfelelően.
 • Moderátor: Feladata a Tagok által a Weboldalon közzétett adatok, anyagok ellenőrzése és jóváhagyása aszerint, hogy megfeleljenek a Felhasználási feltételekben leírtaknak. Ezt a tevékenységet a Szolgáltató végzi el a Weboldal IT rendszerének automatizmusaira támaszkodva.
 • Szellemi Tulajdonhoz kapcsolódó jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.

2. A Felhasználási feltételek elfogadása és érvényessége

A Szolgáltató által biztosított társkereső Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Kizárólag nagykorú, azaz a 18. életévüket betöltött, valós, természetes Személyek válhatnak Taggá. Figyelmesen olvasd el az alábbi Felhasználási feltételeket mielőtt az érvényes regisztrációval Taggá válnál, mivel azok a Szolgáltató és a közötted létrejövő felhasználási megállapodás alapját képezik. A jelen Felhasználási feltételekben meghatározottak, az összes Tag számára kötelező érvényűek. A regisztráció során a Felhasználási feltételeket mindenkinek lehetősége van elolvasni, a benne foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a Tagot terheli. Ha egyetértesz és elfogadod jelen Felhasználási feltételeket, töltsd ki a regisztrációs űrlapot és a lap alján található négyzetet jelöld be (kattints bele), amely a következőt jelképezi: "Az Első Találkozás Szolgáltatás használatára vonatkozó Felhasználási feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek." A négyzet bejelölésével elküldött regisztrációddal (mint Tag) kötve leszel az alábbi Felhasználási Feltételekhez, ezért amennyiben nem értesz egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálj a Weboldalra. Regisztrációdat követően az általad megadott e-mail címre azonnal visszaigazolást kapsz, mely a tagságod létrejöttét jelenti. Amennyiben a regisztrációdat követő 48 órán belül a megadott e-mail címedre nem érkezik visszaigazolás, illetve a kiküldött visszaigazoló e-mailben található aktiválás gombra nem kattintasz rá, a tagságod megszűnik.

3. Általános rendelkezések

 • Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával egy hatályos megállapodássá válik a Tag és a Szolgáltató között. A megállapodás magyar nyelven létrejött írásba foglalt megállapodásnak minősül, amit a Szolgáltató nyilvántartásba vesz és a Tagságod fennállásáig megőriz.
 • Ezen Felhasználási feltételek (melyeket a Szolgáltató időről-időre módosít) kizár a Tag és a Szolgáltató között bármely egyéb megállapodást és Felhasználási feltételt, valamint a Tag tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási feltételekhez van kötve, a Szolgáltató által időről-időre módosított formában.
 • Jelen Felhasználási feltételek (a Szolgáltató által időről-időre módosított formában) hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg a Taggal közölt Felhasználási feltételt.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor megváltoztassa. Jelen Felhasználási feltételek módosítása esetén, a frissített feltételek haladéktalanul közzétételre kerülnek a Weboldal, felhasználási feltételek oldalán. Ezzel egyidejűleg e-mailben vagy a Weboldalon közzétett felhívással értesíti a Tagokat erről a Szolgáltató. A módosított Felhasználási Feltételek, a közzétételtől számított 7. napon lépnek hatályba. Azáltal, hogy a módosított Felhasználási Feltételeknek a hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi a Tag, elfogadja a módosított feltételeket, és a hatálybalépéstől kezdve a módosított Felhasználási feltételek a Tagra nézve kötelező érvényűek lesznek. Amennyiben a módosított Felhasználási feltételekkel a Tag nem ért egyet, jelen Megállapodást bármikor megszüntetheti.
 • A Felhasználási feltételekben történő változások érvénybe lépése nem függ attól, hogy a Tagok a változásokról szóló értesítést elolvassák-e, illetve elfogadják-e az új feltételeket.
 • A Tagoknak jogában áll fiókját és adatait bármikor törölni a rendszerből, amennyiben az új feltételekkel tagságára már nem tart igényt.
 • A Szolgáltató fenntartja a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott okokból eltávolítson bármely információt, fényképet illetve bármely más a Tag által közzétett anyagot.
 • A Szolgáltató fenntartja a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.
 • A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről-időre az alkalmazandó biztonsági előírások illetve jogszabályváltozások megkövetelhetik.
 • A Szolgáltatás és a Weboldal nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatban, az kizárólag természetes személyként regisztrált Tagok, magáncélú felhasználására szolgál. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel.
 • A Tagok nem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi célra, reklám célra, illetve egyéb üzleti célra sem valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.
 • A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Felhasználási feltételekben foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok e-mail címének és adatainak gyűjtését bármilyen formában, kéretlen e-mail üzenetek küldését, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás azonnali hatályú megszüntetését és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
 • A jelen Felhasználási feltételekben foglaltak alapján a Tagok felelnek minden általuk közzétett információért, adatért, anyagért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú megszüntetését és a Tag kizárását vonja maga után. A Szolgáltató csak korlátozottan tudja ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok biztonságát, továbbá bármely, a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel a Szolgáltató nem minden esetben vizsgálja felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában jön létre a jelen Megállapodás, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Felhasználási feltételekben található tilalmak dacára pontatlan vagy megtévesztő lehet.
 • Amennyiben ezen Felhasználási feltételek közül egyesek teljes egészében vagy részben érvénytelenek lennének vagy érvényüket vesztenék, attól a Megállapodás további része érvényben marad.
 • A Weboldalt a Tag kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja.
 • A Szolgáltató a Tag által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.
 • A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
 • A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek: szélessávú internetkapcsolat; a mindenkor elérhető legfrisebb Google Chrome böngésző; cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

4. A tag kötelezettségei

 • A Tag véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.
 • A Tag a regisztrációjával kijelenti és szavatolja a következőket: Valós, természetes személy és a regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét.
 • A Tag a regisztrációjával kijelenti, hogy nem ítéltek el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt, valamint nem került kitiltásra korábban a Weboldalról. Korábban nem ítélték el jogerősen a 2012. évi C. törvény (Büntető törvénykönyv Btk.)) XIX. fejezetében meghatározott, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények tettesként, társtettesként vagy részesként történő elkövetése miatt. A Tag cselekvőképessége a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges körben teljes körű, nem korlátozott.
 • A Tag nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét illetve e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.
 • A Tag nem továbbíthat illetve tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására).
 • A Tag a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és képszerkesztői effeketeket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb). A Tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták.
 • A Tag sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.
 • A Tag sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.
 • A Tag nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.
 • A Tag nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.
 • A Tag nem tehet közzé illetve másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.
 • A Tag nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Felhasználási feltételekben lefektetettektől eltérő célból.
 • A Tag nem küldhet körleveleket illetve spam-eket más Tagok számára. Az Első Találkozás azokat az üzeneteket tekinti spam-nak, amikor is egy tag, más tagoknak tartalmilag ugyanazon a levelet küldi el anélkül, hogy tekintettel lenne olyan jellemzőkre vagy tulajdonságokra, ami egyedileg az illető tagot jellemzi a bemutatkozója, fotói ill. adatlapja alapján.
 • A Tag semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.
 • A Tag nem továbbíthat/tehet közzé/küldhet más Tagnak olyan információt, képet, anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint üldözendő bűncselekményt.
 • A Tag nem továbbíthat/tehet közzé/küldhet más Tagnak olyan információt, képet, anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai/vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.
 • A Tag nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek kártékony programokat illetve vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.
 • A Tag nem kísérelheti meg más Tagok adatlapjához illetve jelszavához hozzáférést szerezni.
 • A Tag nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.
 • A Tag a naplójában tilos a közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése. Tilos egyéb oldalak, vagy a Tag saját oldalának, szolgáltatásának reklámozása. Tilos saját, vagy más személyes adatainak megjelenítése. Tilos a más Tagok felé folytatott személyes és célzott kommunikáció, mások sértegetése.
 • A Tag számára tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a Tagok megtévesztésének elkerülése végett.
 • A Tag a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abbanfoglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
 • A Tag köteles a választott jelszó titkosságát megőrizni. Amennyiben a Tag ezen kötelezettségét megszegi, az ebből eredő bármely kárért Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.
 • A Tag nem jogosult regisztrációját más személyre átruházni.

Amennyiben a Tag megsérti a fenti feltételek bármelyikét, úgy a Szolgáltató jogot képezhet a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, a tag Adatlapjának akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető jogi illetve polgári jogi következmények mellett.

5. A tagság megszűnése

 • A Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal megszüntethetik, azaz a Tagoknak jogában áll fiókját és adatait bármikor törölni vagy annak törlését kérni a Szolgáltatótól. A Tag ezt megteheti maga a mindenkor elérhető legfrisebb Chrome böngészővel a Weboldalon. Bejelentkezés után a profil menü/beállítások almenü/Profil hibernálása vagy törlése panelon kattintson a profilod törlése linkre, majd a megjelenő 'BIZTOSAN TÖRLÖD MAGAD' dialógus ablakban a 'profil törlés' gombra kattintva, majd a 'PROFIL VÉGLEGES TÖRLÉSE' dialógus ablakban, válassza ki a törlésének okát és kattintson a 'profil végleges törlése' gombra. A Tag a törlését kérheti a Szolgáltatótól az ügyfélszolgálati oldalon keresztül.
 • A Tagságot, a Szolgáltató is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal megszüntetheti.
 • Amennyiben a Tag megsérti jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a Megállapodásszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy a Taghoz intézett Szolgáltató általi felhívástól számított 3 munkanapon belül elmulasztja biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy a Szolgáltató megállapíthassa bármely, a Tag által közzétett információ hitelességét illetve érvényességét, vagy amennyiben elmulasztja az olyan információ eltávolítását, amely sérti jogainkat vagy mások jogait, ez esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely további értesítés, kötelezettség vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül megszüntesse a Tag tagságát.
 • A Tagság megszünetése az adatbázisból a Tag személyével összefüggésbe hozható információk helyreállíthatatlan formába kerülnek, a járulékos technikai adatok pedig kizárólag a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mértékben maradnak fenn.
 • A Tagság megszűnésekor a Tag adatlapja azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen Megállapodásból eredő tagsági joga azonnali hatállyal megszűnik.
 • A rendszer törli azokat az inaktív tagokat, akik több mint 90 napja nem léptek be a Weboldalra, ezzel a tagságuk is megszűnik!

6. Adatlap

 • A Tag adatlapján található publikus adatokat, jellemzőket és fényképeket más Tagok is megtekinthetik a Weboldalon, valamint a Tagok számára kiküldött e-mail üzeneteken keresztül. A Tag is megjelenítheti más Tagok Adatlapját és publikus adatait.
 • Az adatlapon megjelenő bemutatkozót, kizárólag magyar nyelven lehet megírnió. A levelezések és az üzenetváltások bármilyen nyelven történhetnek.
 • Az adatlapon feltüntetett név, kizárólag a Tag valódi keresztneve lehet.
 • Amennyiben a Tag külön hozzájárulását adja, hogy más Felhasználók is megjeleníthessék az adatlapját, úgy az Adatlapra feltöltött minden publikus információ, beleértve a képeket is, bárki által szabadon megtekinthetők lesznek.
 • Amennyiben a Tag saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz illetve másnak kiad, azt kizárólag a Tag saját felelősségére teszi.
 • A Tag kifejezetten szavatolja, hogy az általa közzétett összes információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha a Tag helyzete számottevően megváltozik.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tagok Adatlapját időről időre ellenőrizze, módosítsa illetve törölje, ha az a jelen Felhasználási feltételek rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.
 • A Tag kizárólagos felelősséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított adatok tartalmáért.
 • Kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért, adatokért, anyagokért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan illetve csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethetnek.

7. Moderálás, adatok ellenőrzése, kitiltás

 • A moderálási tevékenységet a Moderátor és a Weboldal informatikai rendszerének automatizmusainak segítségével végzi el. A moderálás során a Tagok adatlapján megjelenő információk, fényképek, anyagok és minden szabad szöveges beviteli mező tartalma ellenőrzésre kerül, a feltöltések illetve módosítások alkalmával.
 • A moderálás általában 24 órán belül megtörténik, de esetenként tovább is eltarthat. A Szolgáltató a moderálási időre vonatkozólag semmilyen határidőt nem vállal.
 • A jelen Felhasználási feltételeket be nem tartó Tagok Weboldal használati tevékenysége korlátozható, külön figyelmeztetés nélkül is kitiltásra kerülhetnek a Weboldalról és újból nem regisztrálhatnak a Weboldalra.
 • A Moderátor nem köteles a moderálási tevékenységekhez és a döntésekhez indoklást fűzni. Bármely Tag által feltöltött képet, adatot, anyagot eltávolíthat vagy módosíthat annak érdekében, hogy megfeleljen a Felhasználási feltételeknek.
 • A Moderátor jogosult olyan esetben is kitiltani a Tagot, ha a döntés okát nem lehet teljes bizonyossággal alátámasztani és megindokolni.
 • A Tag maximum egyszer kérheti a moderátori döntések felülvizsgálatát az ügyfélszolgálati oldalon keresztül.
 • A feljelentő Tag jóváhagyása, illetve tiltott tevékenységek végzése vagy annak gyanúja esetén, a Moderátor jogosult a Tagok üzenetváltásainak a megtekintésére a kitiltáshoz kapcsolódó döntés, illetve bizonyítékok gyűjtése érdekében.
 • Minden olyan Tag kitiltható a Weboldalról, akinek az adatlapján a tulajdonos hamis/megtévesztő/valótlan/szerzői jogokat sértő adatokat/információkat/képeket tüntet fel.
 • Kitiltható minden olyan Tag, akiről okkal feltételezhető, hogy nem a (magánéleti értelemben vett) partnerkeresés céljából van jelen, vagy azt olyan módon valósítja meg, ami a Felhasználási Feltételek illetve a Tagok érdekeit sérti. Különösen - de nem kizárólag - az olyan adatlap minősül nemkívánatosnak, amelyre az alább felsoroltak legalább egyike igaz:
  • üzleti céllal jött létre, szolgáltatást, terméket népszerűsít
  • haszonszerzési céllal manipulálja a látogatót
  • telefonszámot, e-mail címet, weboldal-címet, egyéb direkt elérhetőséget tartalmaz
  • konkrét személy vagy adatlap iránti figyelemfelkeltést szolgál
  • valós életbeni adatokat (lakcím, telefonszám, stb.) tartalmaz
  • más adatlapokhoz megtévesztő mértékben hasonlít
  • ártó szándékú, zaklatásra, hitelrontásra alkalmas
  • ellenérzést, erős indulatokat, gyűlöletet kelt másokkal szemben
  • az Első Találkozás rendszert negatív színben tünteti fel
  • piaci érdeket szolgál (pl. más weboldal ismertetése)
  • a látogató viselkedését próbálja befolyásolni (pl. elvonja/eltéríti az oldalról)
  • technikai problémát okoz a látogatónak (pl. böngésző hibák kihasználása útján)
  • fentiek bármelyikére egyértelműen utaló szöveget, képet tartalmaz
  • előre láthatóan a Házirendbe ütköző tevékenységre készül
  • korábban kitiltott adatlap tulajdonosa hozta létre
  • Helyesírási hibákat tartalmaz
 • Minden olyan Tag kitiltható a Weboldalról, aki az alábbiakat megjelenítő fotókat tölt fel:
  • Meztelenséget vagy pornográfiát megjelenítő képek
  • Szexualitásra utaló vagy szexuális tartalmú képek
  • Alsóneműt ábrázoló képek
  • Az erőszak bármilyen formáját ábrázoló képek
  • Fegyvereket ábrázoló képek
  • Kábítószer-fogyasztást vagy törvényellenes tevékenységet ábrázoló képek
  • Átszerkesztett, módosított, eltorzított képek
  • Napszemüveges fotó nem lehet profil kép
  • Olyan képek, amelyeken személyes adatok szerepelnek ( e-mail, URL, telefonszám, név, facebook hivatkozás, stb...)
  • Jogdíjas fényképek, szerzői joggal védett képek, védjegyes képek, valamint minden olyan kép, aminek nem Te vagy a tulajdonosa
  • Modellek, hírességek, színészek képei, illetve az internetről letöltött egyéb képek
  • Igénytelen fényképet tölt fel magáról
 • A Moderátor jogosult hatósági eljárást kezdeményezni a rendszerben rögzített információk alapján. Ezen döntésekkel kapcsolatban sem a Moderátor, sem a Szolgáltató semmilyen magyarázattal, kártérítéssel, felvilágosítással nem tartozik a Tag számára.
 • Kitiltásra kerülnek azon Tagok, akikről egyértelműen megállapítható, hogy más Tagokat a Weboldal funkcióinak használatában akadályozza, zavarja, ellehetetleníti, vagy egyéb módon más Tagoknak kárt okoz. Ide értendőek a rosszindulatú adatlapok, hozzászólások, a chat vagy egyéb közösségi funkció ártó szándékú használata, indokolatlan mennyiségű vagy minőségű szöveg, kép, információ bevitele a rendszerbe, törvénybe ütköző vagy közízlést sértő tartalmak elhelyezése, továbbá bármilyen egyéb, a közösség szempontjából kedvezőtlen tevékenység.
 • Kitiltásra kerülnek azok a Tagok, akik másokat Zaklatnak. Zaklatásnak minősülhet a személyes kommunikáció abban az esetben, ha azt az egyik fél erőszakolt módon próbálja fenntartani, a másik fél egyértelmű elzárkózása ellenére.
 • Kitiltásra kerülnek az alkalmi illetve szex kapcsolatot kereső Tagok.
 • Feljelentés illetve a beépített Weboldal elemző rendszerének döntése alapján, előzetes figyelmeztetés nélkül azonnal kitiltásra kerülnek az oldalról az alábbi tartalmú leveleket küldő Tagok:
  • Szexuális ajánlat
  • Sértő és trágár szavak használata
  • Az erőszak bármilyen formájának megnyilvánulása
  • Törvényellenes tevékenységre buzdítás
  • Reklám célú vagy marketink megkeresések
  • Igénytelen megfogalmazás, továbbá helyesírási hibákat tartalmazó üzenet, bemutatkozó vagy komment

8. Szellemi Tulajdonra vonatkozó megkötések

 • A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagosan a Szolgáltató tulajdonát képezi.
 • A Felhasználási feltételek elfogadásával a Tag nyilatkozik és szavatolja a Szolgáltató felé, hogy az Adatlapján található információt a Tag tette közzé, és a Tag az adatlap egyedüli alkotója.
 • A tag vállalja, hogy titokban tartja és – a jelen Megállapodásben szándékolt célokat kivéve – nem használ fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutott, vagy amelyeket megtudott – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.
 • A Szolgáltató megtesz minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy a Tagok személyes adatai, úgymint név, e-mail cím, titokban maradjanak, és a Szolgáltató vállalja, hogy nem ad ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.
 • A Szolgáltató által bejegyzett illetve létrehozott védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a Weboldalon megjelennek, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedély nélkül.
 • Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka- és kereskedelmi neveknek) a használata kizárólag a jelen Felhasználási feltételekben megnevezett célokra megengedett.
 • A Weboldal, valamint a Weboldalhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Weboldal elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
 • A Weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény - ideértve a Weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is - a Szolgáltató tulajdonát képezi, illetve felette teljes körű jogosultsággal rendelkezik, ezáltal ezen tevékenységekre kizárólag Szolgáltató engedélyével kerülhet sor.
 • Szolgáltatót megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Szolgáltató hozzájárulása szükséges.

9. A Szolgáltatás

 • A Szolgáltatás használatához szükséges, hogy a Tag aktiválja az e-mail címére küldött üzeneten keresztül a regisztrációját és legalább egy moderátor által jóváhagyott fényképpel rendelkezzen.
 • A Weboldal csupán arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye a Tagok számára, hogy saját belátásuk szerint kapcsolatba lépjenek más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.
 • A Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. A Szolgáltató javasolja, hogy a Tag ne feltételezze, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos.
 • A Szolgáltató nem ellenőriz le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. A Szolgáltató nem állítja vagy szavatolja, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállal semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizze bármely információt, bármely Adatlapon.
 • A Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal a Tagok által feltöltött adatokért/információkért/bármilyen tartalomért/képekért, azokat a Tagok saját felelőségükre teszik.
 • Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekedne a Tag, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutott hozzá, a Szolgáltató javasolja, hogy a Tag saját költségén tegyen meg minden olyan erőfeszítést, melyről úgy gondolja, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodjon az információk igazságtartalmáról és helyességéről.
 • Amennyiben a Tag a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztet, ezt saját kockázatára teszi. A Szolgáltató javasolja, hogy a Tag tegyen meg minden óvintézkedést, amelyet a Tag a személyi biztonsága szempontjából szükségesnek ítél.
 • A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítja a Tag számára a Szolgáltató, és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Tag követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak. A Szolgáltató csupán a Szolgáltatást biztosítja, nem pedig annak eredményességét, így nem felel azért, ha a Tag tagságának időtartama alatt nem jön létre kapcsolata más Tagokkal.
 • A Szolgáltató nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért, adatokért, anyagokért semmilyen formában.
 • A Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, illetve a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.
 • A Szolgáltató vállalja hogy a rendszerüzeneteket (módosultak a Felhasználási Feltételek, módosult az adatkezelési tájékoztató, moderálási tájékoztatás) és tájékoztató üzeneteket (a új adatlap megtekintés, új kedvelés, új üzenet, új kapcsolatok, új tagok, ajánlott tagok, új funkciók és hibajavítások, új cikkek a társkereső magazinban) küld a Tag e-mail címére, azonban a kézbesítés sikerességéért felelősséget nem vállal. A tájékoztató üzenetekről való leiratkozás bármikor megtehető a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva, majd a böngészőben megjelenő Weboldalon, a megfelelő sornál (üzenetek, tetszel valakinek, megnéztek téged, kapcsolataid, a weboldal újdonságai) található kapcsoló szürke állapotba kapcsolásával, illetve a mindenkor elérhető legfrissebb Chrome böngészővel a Weboldalon, bejelentkezés után a profil menü/ értesítések almenü oldalon a megfelelő sornál található kapcsoló szürke állapotba kapcsolásával.

10. Felelősségkorlátozás

 • A Weboldal használatához kizárólag a mindenkor elérhető legfrissebb verziójú Chrome böngésző támogatott. Előfordulhat, hogy más böngésző típus és/vagy böngésző verzió esetén a Weboldal funkcionalitása nem vagy csak részlegesen érhető el, ehhez kapcsolódóan nem vállal semmilyen garanciát/kötelességet/felelősséget a Szolgáltató.
 • Habár a Szolgáltató mindent megtesz a Weboldal folyamatos elérhetősége és használhatósága érdekében, ehhez kapcsolódóan nem vállal semmilyen garanciát/kötelességet/felelősséget.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás, Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért sem, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adatokat a Felhasználók rendeltetésellenesen használják fel.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy a Tag megbízott olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el a számára.
 • Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) és/vagy programok hozzáférnek és visszaélnek a Tagra vonatkozó információkkal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Tagra vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit a Tag tett közzé, vagy juttatott el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.
 • A Tag kötelessége csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetik.
 • A Szolgáltató felelőssége jelen Felhasználási feltételekben szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
 • Jelen Megállapodás nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogokat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás problémáiért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módjában, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Minden Tag számára ezért fontos bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtenni, mielőtt egy másik Taggal találkozna. Semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatót az Első Találkozás oldalon keresztül történő találkozókért a Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem tagok között jönnek létre.
 • A Szolgáltatónak a Megállapodásból fakadó esetleges felelőssége, annak jogalapjától függetlenül bármilyen esetben kizárt, a szolgáltatás teljes ingyenessége miatt, így nem tartozik semmilyen pénzbeli kártérítési felelősséggel sem.
 • Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a Taggal szemben a Weboldal más Tagja, vagy harmadik személy által okozott vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve egyéb hátrányos következményért. A Szolgáltató különösen kizárja felelősségét a Tag által harmadik személynek okozott személyiségi jog körébe eső jogsérelemért, amely jogsértésre a Weboldal üzenetküldő funkciójának használata közben kerül sor.
 • A Weboldalon a "Magazin" menüpont alatt társkeresés és párkapcsolati témában találhatnak irásokat a Felhasználók. Az itt található esetleges tanácsok vagy javaslatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szakmai tanácsadásnak, azok tartalmáért vagy a gyakorlatban történő alkalmazásukért és annak következményéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltató nem felelős sem a jogsértésekért, sem a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak.
 • A Szolgáltató nem felelős a Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei.
 • A Szolgáltató nem felelős a Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért.
 • A Szolgáltató nem felelős a technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást.
 • Javasoljuk, hogy kizárólag a Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül kommunikáljon más Tagokkal és ne közöljön személyes adatokat illetve elérhetőségeket más Tagok számára az esetleges visszaéléséek elkerülése miatt. A Szolgáltatót semmilyen felelősség sem terheli, amennyiben a Tag a személyes adatait és elérhetőségeit (pl.: email cím, telefonszám, közösségi elérhetőségek, teljes név, lakcím, stb...) más tagok számára rendelkezésre bocsájtja a Weboldalon.

11. Kártérítés

A Tag vállalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás a Tag által történő használatából, a Tag által a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a megállapodás bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedett el a Szolgáltató.

Az oldalon szigorúan tilos bármiféle reklám tevékenységet végezni illetve üzleti hirdetéseket közölni! Ennek megszegése esetén a Tagnak, elküldött reklám/üzleti tartalmú üzenetenként 25.000Ft+ÁFA büntetés fizetendő a Szolgáltató számára.

12. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen megállapodásukkal kikötik a XXI. Kerületi Bíróság (Budapest XXI., Rákóczi Ferenc u. 78-82.) kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit, mely kikötés nem érinti a fogyasztók számára törvény eltérést nem engedő rendelkezésében biztosított, más illetékességű bírósághoz fordulás lehetőségét.

13. Panaszkezelés

Szóbeli panasz

Szóbeli panaszt, telefonon a +36 (1) 604 3102 számon teheted meg, amely haladéktalanul megvizsgálásra kerül és lehetőség szerint azonnal orvosol a Szolgáltató. Amennyiben a panaszkezelés módjával nem értesz egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, megkérünk, hogy elektronikus módon, az ügyfélszolgálati oldalon keresztül, írásban nyújtsd be a Szolgáltatóhoz a panaszt, az alábbi bekezdés alapján.

Írásbeli panasz

A Szolgáltatás használata során felmerülő panaszaidat az ügyfélszolgálati oldalon elektronikus módon is megteheted. A panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül elektronikus választ küldd a megadott e-mail címedre a vizsgálat eredményéről. A panasz a hatályos jogszabályi előírások alapján kerül vizsgálatra, elutasításra, vagy orvosolásra. A panaszhoz tartozó válaszlevél tartalmazza a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményét, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedéseket, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokait. A tájékoztatás egyértelmű, közérthető indokolással történik meg, melynek során egyszerű nyelvezetet használ a Szolgáltató, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevélben valamennyi kifogására érdemi választ biztosítson.

A panaszkezelés során a következő adatok kerülnek bekérésre: e-mail cím, a panasz leírása, a panasszal kapcsolatos igény, a panasz megoldása és a a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. Amennyiben panaszod teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidőig eredménytelenül telt, úgy a Fővárosi Kormányhivatal XXI kerületi, hivatalai testülethez fordulhatsz: (fogyasztovedelem@21kh.bfkh.gov.hu). Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

14. További rendelkezések

 • A Szolgáltatás során tárolt adatokkal kapcsolatban az adatkezelési tájékoztató szerint jár el a Szolgáltató.
 • A Weboldal - a működéséhez kapcsolódóan - a Tag megadott e-mail címére értesítéseket, hírleveleket és rendszerüzeneteket is kiküld. Ezen beállítások módosításáról vagy a leiratkozásról, bejelentkezés után a profil menüpont, értesítések almenü alatt rendelkezhet a Tag. Továbbá minden kiküldött üzenet láblécében található leiratkozás linkre kattintva is módosíthatóak az értesítési beállításokat.
 • Az ügyfélszolgálati megkeresésekre általában 24 órán belül válaszol a Szolgáltató, de esetenként tovább, maximum 30 napig is eltarthat. Kizárólag az ügyfélszolgálati felületen illetve telefonon keresztül léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval, más módon nem tud a Szolgáltató a kéréseket fogadni, feldolgozni és válaszolni.
 • A Szolgáltató és a Moderátor kizárólag magyarul kommunikál a Felhasználókkal, függetlenül hogy milyen elérhetőségen keresték fel (e-mail,telefon,ügyfélszolgálat).
 • Bármely Tag számára írt legelső üzenet nem tartalmazhat semmilyen elérhetőséget- (pl. telefonszám, email cím, facebook vagy skype azonosító stb...)
 • A társkereső közösség védelmében a "nemed" és a "kit keresel" adataikat a Tagoknak csak egyszer van lehetőségük módosítani a Weboldalon.
 • Amennyiben a Tag 6 hónapig nem jelentkezik be a társkereső oldalra / nincs feltöltve publikus fotója és több mint 1 hónapja nem jelentkezett be a társkereső oldalra: a rendszer automatikusan törölheti a Tagot, a "profil tisztítási" folyamat részeként.
 • A Weboldal használatához kötelező 1 profil képet feltölteni, amin a Tag jól látható. A profil kép csak publikus, azaz a Tagok számára látható lehet.
  • A feltöltött képek csak jpg vagy png formátumúak lehetnek
  • Csak elfogadható minőségű, digitális és effekteket illetve feliratokat nem tartalmazó fényképeket fogadunk el
  • A képeken a Tag arcának jól láthatónak és könnyen felismerhetőnek kell lennie
  • Ugyanazon kép többszöri feltöltése nem engedélyezett
  • Maximum 17 darab kép feltöltésére van lehetőség, melyek egyenként nem haladhatják meg a 12 megabyte-ot

15. Vonatkozó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

16. Felügyleti és egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:

Gazdasági Versenyhivatal:
Cím: 1054 Budapest, V., Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon (központ): +36 1 472-8900
Fax (központi): +36 1 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 4680680
E-mail cím: info@nmhh.hu

A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei:
http://jarasinfo.gov.hu/
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető testület megnevezése és elérhetősége:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Rólunk

Az Első Találkozás, egy teljesen ingyenes társkereső oldal, ami kifejezetten a komoly kapcsolatot kereső nők és férfiak számára lett kialakítva.

A társkereső fórum lehetőséget biztosít, hogy feltedd a párkereséssel kapcsolatos kérdéseidet vagy éppen tanácsot kérj egy témában.

Elérhetőség

magyar társkereső

Első Találkozás - Társkereső a komoly kapcsolatot keresőknek

Budapest

Budapest

1214

Rakéta utca 33.

+36 (1) 604 3102